(Corona-) aandachtspunten:

(Corona-) aandachtspunten:

Wij hanteren de welbekende richtlijnen welke door de instanties voorgeschreven worden. Bovendien dienen wij er zorg voor te dragen dat u zo veilig mogelijk kunt “winkelen”.

Dat houdt in dat:

een winkelwagen verplicht is.

 er één ingang en één uitgang is.

Wij winkelwagentjes, pinapparaat ontsmetten.

Er ontsmettings- middelen en handschoenen beschikbaar zijn .

Er contant afgerekend mag worden, maar daarbij handcontact vermeden dient te worden.